Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 10 września 2021 r. oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostały przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywny wynik oceny środowiskowej uzyskał 1 projekt. Całkowita wartość pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 532 706,00 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 000 000,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej