Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 17 sierpnia 2020 roku zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III - Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 2 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 528 263,69  PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie środowiskowej