Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 projektów po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 31 maja 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa 3 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

Pozytywnie oceniono 3 wnioski i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu

W związku z powyższym przedstawiamy zaktualizowane zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 780 097,71 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 584 386,58 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej