Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż 15 maja 2020 roku zakończyła się ocena środowiskowa projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

 Pozytywnie oceniono 2 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych w projektów wynosi 2 511 981,00 zł, w tym wartość dofinansowania 2 395 591,42 zł.

Lista projektów pozytywnych po ocenie środowiskowej