Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej oraz oceny zgodności wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

W dniu 6 czerwca 2018 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie. Wybrany projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy tabelę pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny środowiskowej oraz oceny zgodności  oraz tabelę projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

tabela projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.