Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 5 lutego 2018 r. zakończyła się ocena pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra 1 projektu złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Na etapie oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN.

Projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki:

Lista  projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG