Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 5 września 2017 r. zakończyła się ocena pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. 1 projektu złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22PLN.

Projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

 

Załączniki:

Lista  projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.