Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 23 marca 2017 r. oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 informuję, iż wniosek został oceniony pozytywnie.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wnosi 233 646 420,00 PLN.