Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

27 grudnia 2018 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej