Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lipca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny merytorycznej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny środowiskowej.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.