Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 17 sierpnia 2021 r. oceny merytorycznej 2 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 19 793 905,98 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 14 235 999,96 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona była ocena środowiskowa. Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej były od razu przekazywane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Dokumentacja konkursowa