Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 30 lipca 2020 r. oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Lista wniosków