Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo!
W związku z zakończeniem 11 maja 2020 r. oceny środowiskowej 3 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 39 396 690,70 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 28 374 407,55 PLN.

Załącznik:
Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu