Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 5 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy Listę rankingową ocenionych projektów.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 21 wniosków (w tym 3 wnioski otrzymały ocenę pozytywną uwarunkowaną) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 57 687 291,51 PLN.

Jednocześnie zaznaczamy, że lista ta nie jest zestawieniem projektów, które otrzymają dofinansowanie. Informacja na temat wyboru wniosków do dofinansowania zostanie opublikowana po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków.