Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21

Szanowni Państwo,

14 czerwca 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.) złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
 środki wsparcia.

Projekt przekazany do oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostanie przekazany do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Projekt pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej