Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektu, przeprowadzonej po uwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

14 października 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu, przeprowadzona po uwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej tego projektu, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Projekt uzyskał negatywny wynik oceny merytorycznej i nie zakwalifikował się do następnego etapu.

Tym samym lista projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej nie uległa zmianie - pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów również nie uległa zmianie i wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 9 983 395,77 PLN.