Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 27 kwietnia 2020 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych w projektów wynosi 2 511 981,00 zł, w tym wartość dofinansowania 2 395 591,42 zł.

Lista projektów