Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

18 czerwca 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 16 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 81 921 699,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 42 515 145,01 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego wydał zgodę na prowadzenie równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona była ocena środowiskowa. Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej były od razu przekazywane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej