Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

5 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.06.02-08-0001/18, pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w Poddziałaniu 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS ramach RPO-L2020. Wniosek po uzyskaniu oceny pozytywnej został przekazany do dalszego postępowania.

Zobacz ogłoszenie