Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, że 29 marca 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna 2 projektów, w ramach konkursu RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Na etapie oceny formalno-merytorycznej 2 projekty uzyskały ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 775 688,02 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 10 009 334,80 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.