Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

w dniu 19 lipca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 400 000,00 PL (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

 

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski (15 szt. ocenionych) przeszło pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 47 236 571,40 PLN, natomiast całkowita wartość to 57 465 647,92 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.