Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 19 października 2017 roku zakończyła się ocena formalna 2 wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

Pozytywnie oceniono 1 projekt pt. Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II (całkowita wartość projektu – 8 170 922,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 3 887 923,06 zł).

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu została wydłużona do 19 października 2017 r., tj. o 2 dni.