Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 12 lipca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 projektu pt. Zbrojenie terenów inwestycyjnych (całkowita wartość projektu – 13 342 093,20 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania - 11 340 779,22 zł), który został złożony na konkurs zamknięty nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17– Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.