Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem 12 marca 2020 r. oceny formalnej 37 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 26 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 126 290 286,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 70 849 381,61 PLN.

W związku z rezygnacją 2 Wnioskodawców z dalszego udziału w konkursie, do kolejnego etapu oceny zostanie przekazanych 25 projektów na łączną całkowitą wartość 119 077 074,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 67 623 961,61 PLN.

Negatywnie oceniono 10 projektów.

 

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu ocenyobrazek