Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 grudnia 2017 roku zakończyła się ocena formalna 34 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 31 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 125 079 361,53 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 71 265 801,06 PLN.

Negatywnie oceniono 3 wnioski.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej