Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 11 marca 2022 r. oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie z projektem, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 149 600,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 989 604,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej