Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

28 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena formalna 24 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 21 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 101 069 807,46 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 56 904 133,19 PLN. Negatywnie oceniono 3 projekty.

Lista projektów ocenionych pozytywnie