Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20

Szanowni Państwo,

w ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20 złożono dwa wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej. Całkowita wartość złożonych projektów to: 4.781.975,64 zł, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 4.303.777,24 zł, w tym EFS: 4.064.679,29 zł.