Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20, złożono 3 wnioski, 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, 2 wnioski odesłano do poprawy. Wartość złożonych projektów to: 5 693 046,65 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektów to: 4 839 088,45 PLN.