Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20, złożono 8 wniosków, 2 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazany do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy. Wartość złożonych projektów to: 2 260 000,00 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektów to: 1 921 000,00 PLN.