Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.06.10-IZ.00-001/23

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr FELB.06.10-IZ.00-001/23 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 67 836 517,06 zł, które zostaną skierowane do oceny formalno-merytorycznej.