Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach projektu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiem wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 416 798,74 zł.