Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści sześć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 034 222,00 zł. Jeden wniosek na kwotę 287 460,00 został wycofany przez beneficjenta przed oceną wstępną.