Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 466 102,15 zł.