Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 651 469,54 zł.