Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 458 509,03 zł.