Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 28 050 459,78 zł.