Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 24 611 422,25 zł.