Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P01/19

Szanowni Państwo,

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P01/19, złożono 3 wnioski, 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, 2 wnioski odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 4 139 999,72 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 3 518 999,