Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

2 lipca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 projektów. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 139 176 290,20 PLN, w tym wartość dofinansowania 57 310 338,66 PLN.