Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 sierpnia 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 6 332 900,45 zł.