Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22 zł.