Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr FELB.06.10-IZ.00-002/23

Informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr FELB.06.10-IZ.00-002/23 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 32 539 573,15 zł, który został skierowany do oceny formalno-merytorycznej.