Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, iż 31 marca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt. Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.