Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

5 stycznia 2022 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął jeden projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 999 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 989 010,00 zł.