Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 29 września 2017 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 34 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania  76 375 446,35 PLN.