Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 28 lutego 2020 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 dla Działania 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 2 projekty na łączną wartość dofinansowania 2 396 245,01 PLN.