Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania  12 048 043,59 zł.