Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 roku został zakończony nabór w ramach III rundy konkursowej i tym samym zakończył się nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na III rundę konkursową wpłynęło 15 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 5 108 626,56 zł, tym samym w odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 44 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 124 031,39 zł.