Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2018 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W odpowiedzi na konkurs złożono 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania:

41 987 208,82 PLN.